OPRAVY PALET

Opravy EUR palet se řídí normou UIC 435-2.

1) Některý z krajních přířezů chybí, nebo je vyosený, či zlomený.

2) Okrajové přířezy ložné plochy, nebo opěrné podlahy jsou vylomeny tak, že lze vidět na jednom přířezu minimálně dva a více hřebíků se závidovým koncem, nebo na více než dvou přířezech jeden a více hřebíků se závitovým koncem.

3) Některý ze špalíků chybí, je zlomen, nebo odštípnutý tak, že je vidět více než jeden hřebík se závitovým koncem.

4) Důležité znaky chybí, nebo nejsou čitelné. Přinejmenším jeden znak EUR a znak paletové organizace musí existovat.

5) Oprava europalety byla provedena nepřijatelnými díly jako jsou příliš tenké, úzké, nebo krátké svlaky či přířezy.

6) Celkový stav palety není vyhovující tím, že nosnost není dostatečná, například zhnilými či ztrouchnivělými deskami. Případně může dojít ke znečištění zboží na paletě.

Pokud máte zájem, či další dotazy, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném telefoním čísle nebo E-mailu.

          Tel: 797 867 703

         E-mail: info@palletsshop.cz

© 2020 by Juvenas Group.      

  PalletsShop.cz  

Česká republika | Česko